Hizkuntza Plangintza Ikastaroa, HIZNET

Fundación Asmoz


Formación:
Curso
Localización:
Córdoba
Precio:
A consultar

Presentación

Euskararen normalkuntza aspaldian abiatu bazen ere, sarri askotan prozesu horren baitako barne mekanismoez ondo jabetu gabe jokatzen da, soziolinguistikazko ezagutza sakonaren falta dela medio. Horregatik, euskararen normalkuntzan behar-beharrezkoa da ezagutza kualifikatuagoa eta sistematikoagoa izatea, eta premia horri aurre egiteko antolatu da hizkuntza plangintza ikastaro hau.

Bestalde, Internet gauza asko egiteko modua aldatzen ari dela ezin ukatu daiteke, besteak beste, ikasteko era, hala munduan zehar nola Euskal Herrian bertan; izan ere, jende askok garbi ikusi du edozein unetan eta edozein tokitatik nonahi egon litezkeen irakasle hoberenekin ikastea ezinezkoa dela orain arteko heziketa eredua jarraituz gero, baina, bai, ordea Internet erabiliz.

HIZNET ikastaroak, aurrez-aurreko irakaskuntzaren eta irakaskuntza birtualaren abantailak uztartuta, diseinu malguari eusten dio. Malgutasun horren haritik, ikastaroak iraupen nahiz edukien aldetik aniztasun handia eskaintzen du, horrekin soziolinguistika gaietako balizko ikasle mota ezberdinei eta beren premiei aurre egiteko asmoz.

Ikasketak burutu eta gero, formazio egokia ez ezik, balio akademiko ezberdineko ziurtagiriak ere lor daitezke.


Iñaki Martínez de Luna
Soziologian Doktorea

Solicita Información

Todos los contenidos relacionados en esta página con Fundación Asmoz son de titularidad exclusiva y propiedad de Fundación Asmoz. Dichos contenidos han sido facilitados por el Centro o extraídos de la web del Centro para poder ofrecer la información necesaria a los usuarios en el momento de poder seleccionar un centro o programa formativo que se ajuste a sus necesidades.