Master en Estudios Territoriales y Urbanísticos

IDEC Universitat Pompeu Fabra


Modalidad:
Presencial
Formación:
Master
Localización:
Barcelona
Precio:
A consultar

Presentación

Presentació           
El dia 13 de juliol de 2000 es va subscriure un "conveni de col.laboració" entre la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, per impartir el Màster professional d'estudis territorials i urbanístics. Els signants foren l'aleshores conseller de Governació i Relacions Institucionals, Josep-Antoni Duran Lleida, i els rectors de la Universitat Politècnica de Catalunya, Jaume Pagès i Fita, i de la Universitat  Pompeu Fabra, Enric Argullol i Murgadas.

Els canvis profunds en la societat actual aporten nivells creixents de complexitat a l'ordenació del territori i l'urbanisme. Proliferació d'actors i d'interessos en conflicte, irrupció de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions, el protagonisme adquirit per les xarxes de tot ordre, l'imperatiu ecològic de sostenibilitat, migracions de població, globalització, interdependència, liberalització de l'economia, integració de mercats, pèrdua de pes dels sectors públics, noves formes de treball i de l'organització de les activitats productives, nous hàbits socials en el comerç i en el lleure, moderns mitjans i infrastructures del transport, els canvis en la concepció logística dels desplaçaments de persones i mercaderies,... són alguns aspectes emergents, territorialment rellevants, configuradors d'escenaris que costen de casar sobre un espai limitat i sensible, així com de preveure'n una gestió coherent.

Per tot això, la mateixa noció de planificació o els mecanismes de presa de decisions als que estem acostumats, són sovint posats en qüestió, afectant tota la gamma de l'ofici d'urbanista i exigint una actualització de les visions convencionals emprades en aquests camps.

Aquest Màster pretén donar resposta a la necessitat d'assolir un instrument formatiu de caire generalista i transdisciplinar, per abordar satisfactòriament l'extrema varietat de perspectives concorrents: arquitectòniques, geogràfiques, relacionades amb diferents vessants de l'enginyeria, de l'economia i la sociologia, legals, ambientals, etc., així com les diferents escales d'anàlisi que presenten els processos d'urbanització. El repte que es planteja consisteix a trobar una nova manera de "mirar" envers les ciutats i el territori, amb l'ajut dels punts de vista que les teories del pensament i de la ciència d'avui ens posen a l'abast.

La primera edició del Màster va començar el 5 de febrer de 2001 amb un acte acadèmic presentat per Josep M. Guinart, aleshores de l'Escola, i amb la participació de Jaume Pagès, rector  de la UPC, i de Carles Murillo, vicerector de la UPF, en representació de les dues universitats. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Pere Macias, hi va pronunciar la conferència inaugural amb el títol "Gestionar el territori del segle XXI".

Comissió acadèmica
Enric Argullol Murgadas(UPF)
Josep Bernis Catalayud (Escola)
Antoni Font Arellano (UPC)
Manuel Herce Vallejo (UPC)
Pau Nobell Rodríguez (Escola)
Lluís Riudor Gorgas (UPF)
Josep Roca Cladera (UPC)
Daniel Serra de la Figuera (UPF)
Albert Serratosa Palet (Escola)

Director del Màster
Josep Bernis

Comissió gestora
Leonor Alonso (Escola)
Pau Verrié (IDEC)
Eduard Pallejà (FPC)

Coordinador del Màster
Magda Castro (Escola)

Solicita Información

Todos los contenidos relacionados en esta página con IDEC Universitat Pompeu Fabra son de titularidad exclusiva y propiedad de IDEC Universitat Pompeu Fabra. Dichos contenidos han sido facilitados por el Centro o extraídos de la web del Centro para poder ofrecer la información necesaria a los usuarios en el momento de poder seleccionar un centro o programa formativo que se ajuste a sus necesidades.