Modalidad:
Presencial
Formación:
Oposicion
Localización:
Madrid, Valencia, Barcelona
Precio:
A consultar

Destinado a:

Convocades 224 places (123 de torn lliure i 101 per a promoció interna) en el DOGC de 30 de novembre de 2007.

El termini de presentació de sol·licituds al Cos de Gestió és de l'1 fins el 20 de desembre de 2007, ambdós inclosos.

Presentación

Descripció i requisits de las oposiciones a Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

Correspon a aquest Cos desenvolupar activitats de gestió, inspecció, execució i control, així com aplicació de normativa, proposada de resolució d\'expedients, estudis i informes que no corresponen al nivell superior.

Objetivos

Proves (Exercicis)

L'Oposició consta de tres proves:

PRIMERA PROVA

Primera Part: Qüestionari de preguntes amb respostes alternatives sobre el perfil professional en relació a les tasques pròpies de l'escala de gestió. Durada: 1 hora.
Segona Part: Qüestionari de 100 preguntes de 4 respostes alternatives sobre la totalitat del temari. Durada: 1 hores i 45 minuts.

SEGONA PROVA

Resolució de supòsits pràctics d'aplicació dels coneixements sobre matèries contingudes en el temari. Durada: 2 hores i 30 minuts.

PROVA VOLUNTÀRIA

Primera Part: Coneixement de la llengua catalana. Expressió oral i escrita. Durada: 2 hores. Queden exemptes les persones que tinguin el nivell «C» de català o superior de la Junta Permanent del Català o equivalent.
Segona Part: OBLIGATORI I ELIMINATORI per els que no tinguin la nacionalitat espanyola. Coneixement de la llengua castellana. Expressió oral i escrita. Durada: 1 hora.

Programa Mostrar

Aprovat en el DOGC de 30 de novembre de 2007

* Dret Constitucional, Organització Política i Administrativa de l'Estat (9 temes).
* Organització Política i Institucional de Catalunya. Formes de Govern i d'Administració (10 temes).
* La Unió Europea i Dret Comunitari. Institucions (4 temes).
* L'Administració Pública. Dret Administratiu (16 temes).
* Organització i Funció Pública. Dret del Treball (19 temes).
* Gestió Pressupostària i Financera. Hisenda Pública (7 temes).
* Sistemes d'Informació (5 temes).
* Estructura Econòmica i Social (7 temes).


Requerimientos

Com requisit acadèmic és indispensable tenir el Títol d'enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic o equivalent.

Solicita Información

Todos los contenidos relacionados en esta página con CEF - Centro de Estudios Financieros son de titularidad exclusiva y propiedad de CEF - Centro de Estudios Financieros. Dichos contenidos han sido facilitados por el Centro o extraídos de la web del Centro para poder ofrecer la información necesaria a los usuarios en el momento de poder seleccionar un centro o programa formativo que se ajuste a sus necesidades.