oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya

MasterD


Modalidad:
Online
Formación:
Oposicion
Duración:
Precio:
A consultar

Destinado a:

Has pensat en treballar a les institucions penitenciàries de Catalunya? Treballar a les presons és una bona opció per encaminar la teva carrera professional en un sector interessant.

Master-D t´ajuda a aconseguir la teva plaça en el Cos de Tècnics dels Serveis Penitenciaris gràcies al seu curs preparatori de les oposicions de Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.

Les oposicions de tècnic especialista en Serveis Penitenciaris a Catalunya pertanyen al Grup C i estan dirigides a totes aquelles persones que volen desenvolupar un treball públic, fixe i ben remunerat, les funcions del qual estan destinades a vetllar per la seguretat interior d´institucions penitenciàries en dita comunitat autònoma.

Presentación

Les principals motivacions d´una persona que desitgi accedir al Cos de Tècnics d´ Institucions Penitenciàries han de ser la reeducació i la reinserció social dels presos. Entre les seves funcions més destacades es troben: la vigilància del compliment de les normes de custòdia i retenció dels presos, contribuir a la assistència i satisfacció de les necessitats bàsiques dels interns i també la assistència social dels familiars i lliberats.

Aquestes oposicions pels Serveis Penitenciaris, en la seva fase d'oposició, consisteixen en quatre proves. La primera prova consta de dos exercicis, el primer és tracta d'una prova psicotècnica i el segon un exercici de capacitat física. La segona prova consta de dos exercicis qüestionari tipus test de la part general del temari i de la part específica (100 preguntes cada test). La tercera prova és de coneixements de llengua catalana, i per últim la quarta prova és una prova mèdica.

Master-D posa a la teva disposició un preparador personal i un tutor, altament qualificats, que estaran constantment a la teva disposició. A més et facilitarà tot el temari actualitzat i altres medis i materials que ajudaran a estudiar. I sense oblidar-se que Master-D prepara als seus alumnes amb l´exclusiu sistema d´estudi P8.10 que garanteix notes iguals o superiors al 8 sobre 10.

No deixis passar més temps, converteix-te en Tècnic Especialista dels Serveis Penitenciaris de Catalunya.

 

Requerimientos

  • Nacionalitat espanyola, 16 anys i no superar edat jubilació forçosa
  • Títol de Batxillerat, FPII o equivalent.
  • Capacitat necessària per a l'exercici de les funcion de les places convocades
  • No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública
  • Els aspirants pel torn de promoció interna, a més dels requisits deuran ser funcionaris de la Generalitat de Catalunya Cos d'Auxiliars Tècnics, 2 anys d'antiguitat (o 5 anys i curs formació els que no tinguin titulació) i trobar-se en actiu
  • Nivell de català B (amb certificat exempció de fer la prova de llengua catalana)

Solicita Información

Todos los contenidos relacionados en esta página con MasterD son de titularidad exclusiva y propiedad de MasterD. Dichos contenidos han sido facilitados por el Centro o extraídos de la web del Centro para poder ofrecer la información necesaria a los usuarios en el momento de poder seleccionar un centro o programa formativo que se ajuste a sus necesidades.