no logo

Facultad de Administración y Dirección de Empresas

A Facultade de Administración e Dirección de Empresas de Lugo créase a partir da unión da Escola Universitaria de Estudos Empresariais de Lugo e da Sección Delegada da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais no Campus de Lugo. Nesta Facultade impártense os estudos conducentes á obtención dos títulos de Diplomado/da en Ciencias Empresariais e Licenciada/do en Administración e Dirección de Empresas.

A Facultade proporciona unha formación completa en materias (contabilidade, fiscalidade, finanzas, organización, marketing, informática, estatística, econometría, dereito, recursos humanos) desenvolvendo as vosas cualidades, tratando de achegarvos unha visión integral e realista das empresas. Ademais, o centro é líder no uso de novas tecnoloxías na docencia, tanto nas clases presenciais como nos materiais de apoio virtuais. Gestionar y administrar este centro, añadir cursos

Localización

map
PaísEspaña
Comunidad autónoma Galicia
Província Lugo
Población Lugo
Dirección Avda. Alfonso X, O Sabio s/n
Código postal 27002

Otras localizaciones

Todos los contenidos relacionados en esta página con Facultad de Administración y Dirección de Empresas son de titularidad exclusiva y propiedad de Facultad de Administración y Dirección de Empresas. Dichos contenidos han sido facilitados por el Centro o extraídos de la web del Centro para poder ofrecer la información necesaria a los usuarios en el momento de poder seleccionar un centro o programa formativo que se ajuste a sus necesidades.